06 169 72 678
info@mijnhradviseur.nl
 • Welke invloed heeft de wet
  arbeidsmarkt in balans op uw bedrijf?

  LET OP DE (FINANCIËLE) CONSEQUENTIES! BEL NU VOOR EEN AFSPRAAK VOOR EEN SCAN!

 • MijnHRAdviseur: wel de expertise,
  maar niet de overhead

  Op projectbasis of abonnement

 • HR-advies alleen
  als het nodig is

  Altijd een vaste adviseur

 • Geen anoniem callcenter,
  altijd persoonlijk contact

  Gemakkelijk en efficiënt

 • Een abonnement
  op MijnHRAdviseur

  HR-expertise altijd binnen handbereik

Bij MijnHRAdviseur kunnen kleine en middelgrote bedrijven terecht voor al hun vragen op personeelsgebied.

Geen HR expertise vast in dienst, maar alleen de expertise als u dit nodig heeft. Op projectbasis of op basis van een abonnement.

Veel bedrijven hebben geen of weinig HR expertise in huis, simpelweg omdat er niet voldoende werk is voor een volwaardige functie.

Tegelijkertijd is er wel HR expertise nodig om bedrijfsdoelstellingen te bereiken. Al was het alleen maar om onnodige kosten te vermijden en/of uw personele zaken aan te laten sluiten bij de veelvuldige veranderingen op arbeidsrechtelijk vlak.

Denk bijvoorbeeld aan (tijdig) afscheid nemen van medewerkers die niet (langer) bijdragen aan uw bedrijf, een beoordelingssystematiek, een evenwichtig beloningsbeleid, up-to-date arbeidsovereenkomsten en een adequate aanpak van ziekteverzuim.

Met MijnHRadviseur verzekert u zich van de juiste expertise, heldere adviezen, praktische ondersteuning en hands on oplossingen op het gebied van human resources (personeelszaken) in een flexibele vorm.

Alleen als het nodig is en… altijd met een vaste adviseur.

HR-vragen

Vraagt u zich af of uw personele zaken wel goed geregeld hebt? Zijn uw arbeidsovereenkomsten op orde en risicovrij? Hoe zit het met pensioentoezeggingen? Heeft u te maken met medewerkers die niet goed functioneren of met langdurig zieken en vraagt u zich af wat u kan, mag en moet doen? Of vindt u dat het tijd wordt om de relatie met uw medewerkers wat te verzakelijken en zoekt u naar een eenvoudig maar effectief functionerings- en beoordelingssysteem of functiebeschrijvingen?

Abonnement

Klanten werken veelal samen met MijnHRadviseur op basis van een abonnementsysteem (of op uurbasis met een duidelijke begroting vooraf, afhankelijk van uw behoefte of voorkeur). Het voordeel van een abonnement is dat u flexibel gebruik kunt maken van adviezen en ondersteuning, maar het wel vooraf kunt budgetteren. De teveel of te weinig gebruikte uren neemt u mee naar de volgende maand. Daarnaast heeft MijnHRadviseur toegang tot een uitgebreid netwerk van loopbaanadviseurs, juridische specialisten, trainers en coaches.

Meer weten over de werkwijze en de kosten? Klik hier >> werkwijze en kosten

Veranderingen in het HR landschap 2023

De wijzigingen in het HR landschap in 2023 op een rijtje

? De maximale hoogte van de transitievergoeding stijgt naar €89.000 bruto (of max 1 jaarsalaris)
? De onbelaste KM vergoeding voor reiskosten gaat van €0,19 naar €0,21 cent.
? De onbelast thuiswerkvergoeding wordt €2,15 per dag
? De vrije ruimte werkkostenregeling wordt voor 2023 tijdelijk verruimd naar 3% (!) tot een loonsom van €400.000. Boven deze € 400.000 blijft de vrij ruimte werkkostenregeling 1,18%.
? Het wettelijk minimumloon voor 21 jaar en ouder gaat naar €1934,40 bruto per maand of €11,15 bruto per uur op basis van 40 uur.
? Het maximum pensioengevend loon stijgt naar €128.810.
? De AOW leeftijd stijgt naar 66 jaar en 10 maanden (3 maanden hoger).
? De bijtelling voor nieuwe elektrische auto’s uit 2023 wordt 16% -tot €30.000 nieuwwaarde. Daarboven 22%. Auto’s met fossiele brandstof: bijtelling van 22% over fiscale waarde.
? Wet nadere beloningsmaatregelen financiële ondernemingen va 1 jan 2023:

 • Aandelen in vaste beloning tenminste 5 jaar in bezit houden en niet verkopen (niet voor verworvenheden voor 2023).
 • Verantwoording afleggen verhouding en beloning van bestuurders, commissarissen en WN tot hun maatschappelijke positie en hoe tot stand gekomen.
 • Aanscherping uitzondering van bonusplafond van niet-CAO personeel. >20% bonuscap kan uitzonderlijk worden toegepast (tot 100% vast salaris indien gem. vd bonussen niet-CAO WN niet boven 100% uitkomt). Geen uitzondering meer voor personen met interne controlefuncties (compliance, risk, inclusief management etc.) of diegene die financiele diensten verlenen aan consumenten (advies/salesfuncties). Overgangsperiode van 1 jaar voor bestaand personeel. Meldingsplicht als je afwijkt.

? Wet aanpassing regeling waardeoverdracht en afkoop kleine pensioen, afkoop klein nettopensioen en nettolijfrente per januari. Automatische waardeoverdracht is uitgebreid naar alle kleinere pensioenen en netto pensioen kan worden afgekocht als waardeoverdracht niet kan.
? De regeling tegemoetkoming stoffengerelateerde beroepsziekten per januari voor (ex)WN en zzp-er: erkenning van 3 beroepsziekten door blootstelling aan gevaarlijke stoffen op werk (aantal wordt geleidelijk uitgebreid). Eenmalig bedrag van €22.839 (evt. voor nabestaande). Bij schildersziekte, longkanker door asbest, allergische beroepsastma.
? De 30% regeling: keuze of extraterritoriale kosten (huisvesting etc.) worden vergoed op basis van daadwerkelijke kosten (declaraties) of 30 procentregeling. Keuze maakt u in eerste loontijdvak waar wordt vergoed en geldt het hele jaar.

? Heeft u een oudere in dienst dis al AOW ontvangt? De loondoorbetalingsplicht van een zieke werkende AOW-ers blijft 13 weken. Bij ziekmelding op of na 1 juli 2023 wordt deze termijn 6 weken.
? Werkgevers (>100 Werknemers) moeten vanaf juli 2023 CO2 uitstoot (zakelijke reizen en woon-werk verkeer) rapporteren. Naleving vanaf 2024 (over 2e helft 2023). De werknemer definitie is min. 20 uur p.w. betaalde arbeid.

Premiepercentages:

 • Het premiepercentage voor de algemene ouderdomsverzekering is voor het jaar 2023 17,90%.
 • Het premiepercentage voor de nabestaandenverzekering is voor het jaar 2023 0,10%.
 • Het maximum premieloon bedraagt voor het jaar 2023 voor een loontijdvak van een jaar € 66.956. Dit is het gemaximeerd premieloonwaarover de werkgever premie voor de werknemersverzekeringen betaalt. Voor de berekening van het maximumdagloon per januari wordt uitgegaan van het onaf geronde maximumpremieloon. Het maximumdagloon is dan gelijk aan 1/261e van 66.956,94 euro, oftewel 256,54 euro.
 • Premiepercentages Algemeen Werkloosheidsfonds
  Het premiepercentage, lage premie, is voor het jaar 2023 2,64% (contracten onbepaalde tijd)
  Het premiepercentage, hoge premie, is voor het jaar 2023 7,64% (contracten bepaalde tijd en flex contracten)
 • Het premiepercentage Uitvoeringsfonds voor de overheid is voor het jaar 2023 0,68%.
 • Premiepercentages Arbeidsongeschiktheidsfonds
  Het hoge premiepercentage is voor het jaar 2023 7,11%.
  Het lage premiepercentage is voor het jaar 2023 5,82%.
 • Opslag tot dekking kinderopvangtoeslag
  De premieopslag is voor het jaar 2023 0,50%.

 

Wie

Suzanne Daniels

MijnHRadviseur is een initiatief van Suzanne Daniels. Suzanne is een ervaren en gedreven hr-professional. Ze heeft ruim 20 jaar ervaring in de wereld van human resources en personeelszaken, in leidinggevende posities en als extern adviseur.

MijnHRadviseur is exemplarisch voor de instelling en werkwijze van Suzanne: geen onnodige dikke rapporten, maar praktische en doelgerichte adviezen en deze ook uitvoeren; altijd op zoek naar nieuwe, originele en slimme toepassingen.

Anderen over Suzanne Daniels

 • ‘Suzanne ondersteunt mij bij het voeren van functionerings – en beoordelingsgesprekken met mijn medewerkers’. Zij creëert hiermee voor mij de ruimte om periodiek een gesprek met mijn medewerkers over het functioneren te voeren. Kenmerkend is haar openheid en eerlijkheid, waarmee zij zowel mij als mijn medewerkers stimuleert om zich uit te spreken’.

  Mevrouw J. Looijen,

 • “Als directeur in MKB had ik te maken met veranderingen in mijn bedrijf waarbij ik een echte HR expert nodig had. Via een bevriende relatie werd Suzanne aanbevolen. De klik en het begrip was er al bij het eerste gesprek. Duidelijke formulering en uitwerking van mijn vraag heeft mij op het goede spoor gezet. Suzanne geeft ook duidelijk aan wat te doen en helpt je verder met de dingen die eventueel een andere aanpak behoeven. Ook de afronding en de goede nazorg richting mij en mijn personeel sprak mij zeer aan. Ik heb Suzanne ook vol vertrouwen aanbevolen bij andere relaties.”

  De heer R. Reineman,

 • ‘Doortastendheid, snel denken en ruime ervaring van Suzanne op het gebied van HR: allemaal redenen om haar bij onze organisatie in te zetten als freelancer! En dat doen we aan de hand van een urenabonnement, dat is voor beide partijen een overzichtelijke en flexibele vorm. Meer-uren maken bij een project en minder of geen uren als dat zo uitkomt.

  M. Kroese,