06 169 72 678
info@mijnhradviseur.nl

Curriculum vitae

Profiel

Ik ben een business georiënteerde HR Manager met een menselijke maat. Ik ben in staat om nieuwe situaties snel te overzien, ben vooruitziend en initiatiefrijk. Ik kan met een groot aantal projecten tegelijkertijd bezig zijn, waaraan ik richting en realiteitszin geef en heb een goed ontwikkeld gevoel voor prioriteiten. Ik word niet gehinderd door bestaande methoden en praktijken, ik ben loyaal en in staat om mensen samen te brengen.


 

Samenvatting

Brede en succesvolle ervaring op het gebied van reorganisatie (zowel collectief (UWV) als individueel) , herstructurering, herplaatsing- en outplacementtrajecten, ondernemingsraden, vakbonden, beloningsvraagstukken, opleiding- en training, harmonisatie van arbeidsvoorwaarden, functieomschrijving, functiewaardering en het formuleren van beleidsstukken aangevuld met de ontwikkeling van daarbij behorende instrumenten. Uitgebreide kennis van arbeidsrecht. Gesprekspartner voor RvB, directie en management, kan leiding nemen en leiding geven en leg gemakkelijk contact op alle niveaus.


 

OPDRACHTGEVERS EN WERKZAAMHEDEN

 

November 2010 – heden  Mijn HR Adviseur

Het op  abonnementsbasis (maar ook op uur- en projectbasis) adviseren en assisteren van kleine en middelgrote bedrijven op allerlei personele vraagstukken, uiteenlopend van beloningsvraagstukken, ontslag, ziekte, aaname, medezeggenschap, functieprofielen en functiewaardering.

 

Maart 2014 – heden  Adviseur duurzame inzetbaarheid AWO Fonds/Publieke Omroep

Het schrijven van en bijdragen aan analyses en plannen in het kader van subsidieaanvragen ESF en Asscher. Het uitwerken van de toegezegde subsidie vanuit ESF, waar ingezet wordt op een bewustwordingscampagne met betrekking tot duurzame inzetbaarheid. Het mede voorbereiden van de paragraaf duurzame inzetbaarheid van de cao.

 

Januari 2014 – heden  Adviseur internet concept ter bevordering van de duurzame inzetbaarheid a.i. Enexis

Het in concept maken van een internet-site welke medewerkers ondersteunt zelfstandig te werken aan hun duurzame inzetbaarheid

 

Maart 2013 – December 2013  HR Specialist a.i. Deloitte

Het maken van beleidsuitgangspunten en instrumentarium om de inschatting van het potentieel van medewerkers mogelijk te maken. Reorganisatie van een deel van het ondersteunend personeel (adviesaanvraag, ontslagvolgorde, functieomschrijving, functiewaardering)

 

December 2011 – februari 2013  Reorganisatieadviseur a.i. Muziek Centrum van de Omroep

Het voorbereiden van een grote reorganisatie (twee klassieke orkesten hervormen tot één groot symfonisch orkest (ca. 200 medewerkers), halveren van de formatie van een ander orkest, schrijven van adviesaanvragen, Sociaal Plan, onderhandelingen met vakbonden, overleg met ondernemingsraad, coördinatie van ontslagvolgorde (afspiegeling, functies vervallen, nieuwe functies, individueel ontslag). Herinrichting van arbeidsvoorwaarden. Inrichten van outplacementfaciliteiten.

 

Augustus 2011- november 2011  HR Manager NPO a.i.

Bijdragen aan de laatste voorbereidingen voor de reorganisatie. Voorbereiding en uitvoering project leeftijdsbewust personeelsbeleid. Dagelijkse werkzaamheden als HR Manager.

Augustus 2011- oktober 2011   Adviseur NAPK a.i.

Het verstrekken van een advies over mogelijk invullingen van een mobiliteitsdienst voor de gehele podiumkunstensector.

 

Juli 2011 – oktober 2011   Adviseur GOC

Het verstrekken van een advies over de invulling van het GOC aanbod op het gebied van employability en mobiliteit, welke wordt aangeboden aan de bedrijven en werknemers in de grafimedia.

 

November 2010 – heden   Employability Manager a.i. Publieke Omroepen

Verantwoordelijk voor de realisatie, promotie en doorontwikkeling van een digitaal employability platform voor de Publieke Omroepsector in Nederland, genaamd www.werkstation.tv

 • Maken van een concept functioneel en creatief ontwerp
 • Aanbesteden en inkopen van diverse HR diensten
 • Aanbesteden en inkopen van soft ware leveranciers
 • Marketing en lanceren van het platform
 • Webredactie
 • Contentbeheer


2001- november 2010 (waarvan de eerste maanden als HR Manager a.i.) HR Manager Endemol Nederland

Eindverantwoordelijk voor vier reorganisaties, op basis van collectief ontslag via het UWV, collectief ontslag via de kantonrechter, individueel ontslag en overgang van onderneming, het schrijven van diverse adviesaanvragen, Sociaal Plannen, onderhandeling met vakbonden en OR.

 • Eindverantwoordelijk voor de harmonisatie van arbeidsvoorwaarden tussen aanvankelijk Joop van den Ende Producties en John de Mol Producties, later Endemol Nederland en een zusterbedrijf. Het formuleren van een nieuw beloningsbeleid, harmonisatie van functie- en salarisgebouw, bonusregeling, pensioenbijdragen, HR instrumenten en kleinere personele regelingen.
 • Eindverantwoordelijk voor het opzetten van een intern recruitment center om zo de kosten gepaard gaande met Werving & Selectie met de helft te reduceren.
 • Inkopen van een nieuwe, voor werknemer en werkgever, goedkopere pensioenregeling.
 • Inkopen van een collectieve ziektekostenverzekering.
 • Inkopen van arbo dienst.
 • Het aankopen en implementeren van een nieuw personeelsinformatiesysteem. Later het Implementeren van een HR Portal.
 • Inkoop van de herverzekering van de WGA premie van het UWV (nadat deze geprivatiseerd werd).
 • Eindverantwoordelijk voor het opzetten van een beloningsbeleid, contractbeleid, aannamebeleid, functiegebouw, opleidingsbeleid, loopbaanbeleid, management development, uitstroombeleid met de daarbij behorende instrumenten, waaronder een beoordelingssysteem.
 • Het opzetten van de arbeidsvoorwaarden en deze verwoorden in een arbeidsvoorwaardenboekje.
 • Communicatie personeelsbeleid.
 • Leidinggeven aan een afdeling P&O (ca 10 medewerkers).
 • Adviseur van directie op gebied van personele en bedrijfsorganisatorische zaken.

 

2000 –2001  HR en Callcenter Manager Hedson

1998 – 2000  RegioManager Randstad Opleidingscentrum Groot Amsterdam

1995 – 1998  Vestigingsmanager Randstad Uitzendbureau

1992 – 1995  Intercedente Randstad Uitzendbureau