06 169 72 678
info@mijnhradviseur.nl

Curriculum vitae

Profiel

Ik ben een business-georiënteerde HR-manager met een menselijke maat. Ik ben in staat om nieuwe situaties snel te overzien, ben vooruitziend en initiatiefrijk. Ik kan met een groot aantal projecten tegelijkertijd bezig zijn, waaraan ik richting en realiteitszin geef en heb een goed ontwikkeld gevoel voor prioriteiten. Ik word niet gehinderd door bestaande methoden en praktijken, ik ben loyaal en in staat om mensen samen te brengen.


Samenvatting

Wel HR-expertise nodig, maar niet iedere dag of week? Veel bedrijven hebben geen of weinig HR-expertise in huis, simpelweg omdat er niet voldoende werk is voor een volwaardige functie. Tegelijkertijd is die expertise wel nodig om bedrijfsdoelstellingen te bereiken. Aanname van personeel, ziekteverzuim, functioneringsbegeleiding, mobiliteit, ontslag en begeleiding bij de veelvuldige wijzigingen in het arbeidsrecht. Dat is wat ik doe: ik neem de ondernemer werk uit handen en zorg op abonnement- of deeltijdbasis dat zijn HR-zaken goed geregeld zijn.

Doordat ik dit combineer met interim-HR-opdrachten, is de ondernemer verzekerd van een expert met up-to-date kennis.


OPDRACHTGEVERS EN WERKZAAMHEDEN

November 2010 – heden  Mijn HR Adviseur

Het op  abonnementsbasis (maar ook op uur- en projectbasis) adviseren en assisteren van kleine en middelgrote bedrijven (5 – 150 medewerkers) op allerlei personele vraagstukken, uiteenlopend van beloningsvraagstukken, ontslag, ziekte, aanname, medezeggenschap, functieprofielen en functiewaardering.

 

Mei 2016 – heden  Manager HR a.i. Bindinc. (uitgeverij, ca. 130 medewerkers)

Verantwoordelijk voor HR in brede zin van het woord. Instroom, doorstroom en uitstroom, talent development, ziekteverzuim en HR-cyclus. Tevens verantwoordelijk geweest voor de herinrichting (Re-design) van de organisatie, modernisering, digitalisering en deregulering. Thans nog 1 à 2 dagen per week.

 

Oktober 2018 – juli 2019  Manager HR a.i. Talpa Network

Verantwoordelijk voor HR van vier BV’s, alsmede projectverantwoordelijk voor de harmonisatie (processen, mensen en systemen) van HR en andere stafafdelingen van alls BV’s behorende tot Talpa Network (totaal elf BV’s).

 

Juli 2018 – september 2018  HR-specialist Bynder a.i.

Ondersteuning van HR als projectmanager voor de selectie van een nieuw HR-informatie systeem, opstellen RFP, use cases en score cards.

 

November 2010 – oktober 2018  Programmamanager Duurzame Inzetbaarheid a.i. AWO Fonds (Publieke Omroep), sociaal innovatieve concepten

Het bedenken, laten bouwen en nu onderhouden van de site werkstation.tv: een site die medewerkers ondersteunt in het borgen en verbeteren van hun duurzame inzetbaarheid. www.werkstation.tv. Het voorbereiden van diverse subsidieaanvragen (o.a ESF) voor D.I. innovaties.

 

Januari 2014 – mei 2014  Adviseur internet concept ter bevordering van de duurzame inzetbaarheid a.i. Enexis

Het in concept maken van een internet-site welke medewerkers ondersteunt zelfstandig te werken aan hun duurzame inzetbaarheid.

 

Maart 2013 – december 2013  HR Specialist a.i. Deloitte

Het maken van beleidsuitgangspunten en instrumentarium om de inschatting van het potentieel van medewerkers mogelijk te maken. Reorganisatie van een deel van het ondersteunend personeel (adviesaanvraag, ontslagvolgorde, functieomschrijving, functiewaardering).

 

December 2011 – februari 2013  Reorganisatieadviseur a.i. Muziek Centrum van de Omroep

Het voorbereiden van een grote reorganisatie (twee klassieke orkesten hervormen tot één groot symfonisch orkest met ca. 200 medewerkers), halveren van de formatie van een ander orkest, schrijven van adviesaanvragen, Sociaal Plan, onderhandelingen met vakbonden, overleg met ondernemingsraad, coördinatie van ontslagvolgorde (afspiegeling, functies vervallen, nieuwe functies, individueel ontslag). Herinrichting van arbeidsvoorwaarden. Inrichten van outplacementfaciliteiten.

 

Augustus 2011- november 2011  HR Manager NPO a.i.

Bijdragen aan de laatste voorbereidingen voor de reorganisatie. Voorbereiding en uitvoering project leeftijdsbewust personeelsbeleid. Dagelijkse werkzaamheden als HR Manager.

 

Augustus 2011- oktober 2011   Adviseur NAPK a.i.

Het verstrekken van een advies over mogelijk invullingen van een mobiliteitsdienst voor de gehele podiumkunstensector.

 

Juli 2011 – oktober 2011   Adviseur Mobiliteit GOC

Het verstrekken van een advies over de invulling van het GOC aanbod op het gebied van employability en mobiliteit, welke wordt aangeboden aan de bedrijven en werknemers in de grafimedia.

 

November 2010 – oktober 2018   Programmamanager Duurzame Inzetbaarheid a.i. Publieke Omroep

Verantwoordelijk voor de realisatie, promotie en doorontwikkeling van een digitaal employability platform voor de Publieke Omroepsector in Nederland, genaamd www.werkstation.tv.

 • Maken van een concept functioneel en creatief ontwerp.
 • Aanbesteden en inkopen van diverse HR-diensten.
 • Aanbesteden en inkopen van soft ware leveranciers.
 • Marketing en lanceren van het platform.
 • Webredactie.
 • Contentbeheer.

Het schrijven van en bijdragen aan analyses en plannen in het kader van subsidieaanvragen ESF en SzW. Het uitwerken van de toegezegde subsidie vanuit ESF, waar ingezet wordt op een bewustwordingscampagne met betrekking tot duurzame inzetbaarheid. Het mede voorbereiden van de paragraaf duurzame inzetbaarheid van de cao.

 

April 2001- november 2010  HR Manager Endemol Nederland

 • Eindverantwoordelijk voor de harmonisatie van arbeidsvoorwaarden tussen aanvankelijk Joop van den Ende Producties en John de Mol Producties, later Endemol Nederland en een zusterbedrijf. Het formuleren van een nieuw beloningsbeleid, harmonisatie van functie- en salarisgebouw, bonusregeling, pensioenbijdragen, HR-instrumenten en kleinere personele regelingen.
 • Eindverantwoordelijk voor vier reorganisaties, op basis van collectief ontslag via het UWV, collectief ontslag via de kantonrechter, individueel ontslag en overgang van onderneming, het schrijven van diverse adviesaanvragen, Sociaal Plannen, onderhandeling  met vakbonden en OR.
 • Eindverantwoordelijk voor het opzetten van een intern recruitment center om zo de kosten gepaard gaande met Werving & Selectie met de helft te reduceren.
 • Inkopen van een nieuwe, voor werknemer en werkgever, goedkopere pensioenregeling.
 • Inkopen van een collectieve ziektekostenverzekering.
 • Inkopen van arbodienst.
 • Het aankopen en implementeren van een nieuw personeelsinformatiesysteem. Later het implementeren van een HR-portal.
 • Inkoop van de herverzekering van de WGA-premie van het UWV (nadat deze geprivatiseerd werd).
 • Eindverantwoordelijk voor het opzetten van een beloningsbeleid, contractbeleid, aannamebeleid, functiegebouw, opleidingsbeleid, loopbaanbeleid, management development, uitstroombeleid met de daarbij behorende instrumenten, waaronder een beoordelingssysteem.
 • Het opzetten van de arbeidsvoorwaarden en deze verwoorden in een arbeidsvoorwaardenboekje.
 • Communicatie personeelsbeleid.
 • Leidinggeven aan een afdeling P&O (ca. 10 medewerkers).
 • Adviseur van directie op gebied van personele en bedrijfsorganisatorische zaken.

 

2000 –2001  HR en Callcenter Manager Hedson

1998 – 2000  RegioManager Randstad Opleidingscentrum Groot Amsterdam

1995 – 1998  Vestigingsmanager Randstad Uitzendbureau

1992 – 1995  Intercedente Randstad Uitzendbureau